Konsten att tänka nytt

Per Ulfsson Falkner 3 juni 2015
Idéworkshop

Har du någon gång blivit inbjuden till en "workshop" där projektledaren delar ut post-it-lappar och förväntar sig att alla ska kläcka nya idéer från ingenting? Alla sitter där med kramp och undrar om de inte hade gjort bättre nytta om de hade fått jobba i stället? Visst kan man få upp en del saker till ytan, men då blir det tankar som deltagarna hade redan innan de klev in i rummet. Om du vill få dina medarbetare att tänka nya tankar och lyfta din tjänsteutveckling till nya nivåer krävs helt andra metoder.

Utgå från frågeställningen

Tjänsteutveckling handlar om kreativ problemlösning, att utifrån en väldefinierad frågeställning ta fram nya tjänster som löser problemet. För att lyckas med detta krävs kunskaper om företagets eller organisationens tjänster, kunskap om kringliggande branscher och konkurrenter och inte minst en kreativ förmåga att tänka i nya banor och bryta invanda mönster.

Att hitta alla dessa egenskaper i en och samma person är givetvis mycket svårt om inte omöjligt. Detta gör att idé- och tjänsteutveckling ofta är en mödosam process som tar tid, eftersom den som ska utveckla en ny tjänst får lägga ner mycket tid och resurser på att ta in information från olika håll.

Ett mer effektivt sätt är att designa en kreativ process där olika personer med olika kompetenser samspelar. På så sätt kan man på kortare tid uppnå ett kreativt och bättre resultat genom att helt enkelt utveckla idéerna tillsammans.

Kreativ workshop

Själva idégenereringen sker mest effektivt och med bäst resultat genom en workshop – exempelvis en dag med ett väl sammansatt team som utifrån en väldefinierad frågeställning tar fram förslag på nya tjänster.

För att skapa en kreativ idégenerering som ger nya idéer, samtidigt som de nya produkterna faktiskt skapar nya affärsmöjligheter, används olika typer av kreativa verktyg.

  • Idégenereringsverktyg – olika brainstormingtekniker för att få fram stora mängder idéer som sedan kan vidareutvecklas.
  • Realiseringsverktyg – på vilket sätt skulle man kunna realisera idéerna (från idé till genomförande)?
  • Prioriteringsverktyg – för att ”skilja agnarna från vetet” och sortera ut de idéer och tjänster som är värdefulla att gå vidare med.

Rätt ledning

Det är lätt att tro att om vi bara samlar rätt personer så kommer idéerna att flöda. Det krävs dock både erfarenhet och kunskap för att leda en grupp i kreativ idéutveckling. Det krävs också, förutom god kunskap i olika kreativa tekniker, god erfarenhet av att leda grupper, hålla energinivån hög, få personerna att bygga på varandras idéer och därmed få nya idéer att växa fram.