Lina Falkner och Per Ulfsson Falkner

Om oss

Falkner Kommunikation erbjuder konsulttjänster inom kommunikation. Med snart 20 års erfarenhet vet vi vad som krävs för att skapa effektiva och användarvänliga kommunikationslösningar. Exempelvis kan vi hjälpa dig med projektledning, tjänsteutveckling, strategisk planering, workshopledning, kravställning och innehållsproduktion. 

Verksamheten är sprungen ur Falkner Affärsutveckling som i över 12 år haft konsultuppdrag inom utveckling av digitala kommunikationstjänster. Läs gärna mer om våra referenskunder.

Målgruppsanpassad kommunikation och ett pedagogiskt, korrekt språk går som en röd tråd genom alla våra roller. Det ligger oss båda särskilt varmt om hjärtat eftersom vi ursprungligen är språkexperter och språkvårdare.

Lina Falkner

Lina Falkner

Lina är examinerad språkkonsult och har en fil kand i svenska från Stockholms universitet. Hon har lång och bred erfarenhet som marknadskoordinator, kommunikatör, webbredaktör och skribent. Lina har de senaste åren jobbat som marknadsansvarig inom finansbranschen. Med öga för detaljer utan att tappa fokus på varken helheten eller kundperspektivet tummar Lina aldrig på kvaliteten. Kunderna och affärerna sätts alltid i första rummet!
> Linas cv

Per Ulfsson Falkner

Per Ulfsson Falkner

Pelle är en erfaren tjänsteutvecklare med tonvikt på visions-, strategi- och utvecklingsarbete inom digitala medier. Pelle är utbildad språkkonsult och har mångårig erfarenhet av kommunikation på såväl strategisk som operativ nivå. Med en blick för organisationers och företags långsiktiga mål och en gedigen kunskap om användarnas beteende och behov har Pelle det som krävs för att skapa digitala informationstjänster som ger maximal nytta. 
> Pelles cv

Våra referenskunder

Beroende på hur ditt kommunikationsprojekt ser ut och vilka behov du har intar vi olika roller som exempelvis processledare, projektledare, coach eller inspiratör. Läs mer våra referenskunder och några av de projekt vi deltagit i.
> Våra referenskunder