Per Ulfsson Falkner

Per Ulfsson Falkner

Jag är en erfaren tjänsteutvecklare med tonvikt på visions-, strategi- och utvecklingsarbete inom digitala medier. Mångårig erfarenhet av kommunikation på såväl strategisk som operativ nivå.

Tjänsteutvecklaren

  • Tjänsteutvecklare med tonvikt på visions-, strategi- och utvecklingsarbete inom digitala medier.
  • Erfaren projektledare med goda kunskaper om projektledning, kravställning, styrgruppsarbete och upphandling.
  • God erfarenhet av personalansvar, coachning, organisationsutveckling, rekrytering, budgetarbete och ledningsgruppsarbete.

Facilitatorn

  • Erfaren facilitator och workshopledare, bl.a.  utbildad i Strategic Visioning av Grove Consultants i San Francisco. 
  • Mångårig erfarenhet av att leda fokusgrupper, genomföra djupintervjuer och olika former av användaranalyser.
  • Har genom åren hållit i olika utbildningar i kreativ workshopledning i såväl Stockholm som San Francisco.

Kommunikatören

  • God erfarenhet av att hantera komplexa informationsmängder och skapa effektiv interaktionsdesign.   
  • Gedigen språklig utbildning och mångårig erfarenhet av redaktionsarbete, grafisk formgivning samt informations- och marknadsfrågor.
  • Djup kunskap om användares beteenden och vad som krävs för att skapa framgångsrika webbplatser.

Arbetslivserfarenhet

Falkner Kommunikation 2015 – 
Grundare och seniorkonsult

Falkner Affärsutveckling 2003  2015
Grundare och seniorkonsult
Konsultverksamhet med inriktning mot affärs- och verksamhetsutveckling inom digitala medier. 

SEB Nordic Retail and Private Banking 2002  2003
Affärs- och verksamhetsutvecklare

SEB e-banking 1999 – 2002
Head of Content Management

SEB Internet 1998 1999
Webbredaktör

SEB Användarstöd 1996  98
Webbredaktör och skribent

Stockholms Universitets Studentkår 1995
Nobelgeneral

Liberala Ungdomsförbundet 1989  1992
Informatör

Utbildning och kurser i urval

SEO-utbildning 2015
Pineberry Academy

Strategic Visioning och Graphic Facilitation 2001
Grove consultants, San Francisco

Projektledarutbildning 1999
SEB

Workshopledarutbildning 1998
SEB

Nationalekonomi 1996
Stockholms universitet 

Statsvetenskap 1995
Stockholms universitet 

Språkkonsultlinjen 1992  94
Stockholms universitet
Utbildning i bland annat skriftlig och muntlig framställning, textanalys samt psyko- och sociolingvistik.

Praktisk svenska 1992
Stockholms universitet