Våra referenskunder

Vi erbjuder konsulttjänster för hela kommunikationsprocessen. Beroende på hur ditt kommunikationsprojekt ser ut och vilka behov du har intar vi olika roller som exempelvis processledare, projektledare, coach eller inspiratör.

Här har vi beskrivit vilken roll vi intagit i några av de projekt vi deltagit i. Hur ser ditt projekt ut? I vilken roll skulle vi kunna hjälpa dig på bästa sätt?

Projektledaren

När en av storbankerna skulle göra om hela sin internetbank ansvarade vi för delprojektet Content Production, det team på sex personer som producerade alla texter. I ett omfattande kravställningsarbete arbetade vi med affärsansvariga och gränssnittsutvecklare med att analysera hur samspelet mellan text och design skulle optimeras för bästa möjliga användarvänlighet. I rollen ingick även personlig handledning, planering, uppföljning och styrgruppsarbete. 

Kommunikationsstrategen

När en av de svenska internetbankerna skulle implementera en ny meddelandefunktion väcktes frågan hur denna funktion skulle kunna användas i mer proaktiv marknadsföring. Med utgångspunkt från olika djupintervjuer och fokusgrupper utformade vi en kommunikationsstrategi som syftade till att ta tillvara nya affärsmöjligheter och samtidigt öka kundnöjdheten. I arbetet ingick även att ta fram riktlinjer och exempeltexter samt att utbilda marknadsansvariga i både själva verktyget och kommunikationsstrategin. 

Skribentcoachen

I ett omfattande kommunikationsprojekt på ett statligt verk ingick vi i ett kommunikatörsteam som ansvarade för att producera allt innehåll. Uppdraget bestod av att i samarbete med ett hundratal sakkunniga skribenter, och med stöd av verkets kommunikationsavdelning, strukturera informationen utifrån en befintlig interaktionsdesign och modernisera språket i texterna i samband med att digitaliserades. I uppdraget ingick även att ta fram skrivanvisningar och utbilda skribenter.

Moderatorn

I rollen som både moderator och analytiker har vi genom åren genomfört ett stort antal kvalitativa användarstudier i form av bl.a. fokusgrupper och djupintervjuer för att utvärdera olika digitala informationstjänster, till exempel publika webbplatser, intranät och mobila applikationer. Fokus har oftast varit användarvänlighet, logik och informationsdesign men även textutformning och läsförståelse. 

Informationsarkitekten

I rollen som informationsarkitekt har vi genomfört ett stort antal uppdrag med syfte att ta fram logiska och användarvänliga strukturer för komplexa informationstjänster. 

Användarspecialisten

Med vår gedigna erfarenhet av digital kommunikation och användarvänlighet har vi i många fall anlitats för att genomföra olika expertanalyser för att på så sätt ge kreativa inspel till utvecklingen av olika informationstjänster. 

Facilitatorn

Vi är erfarna facilitatörer och workshopledare och är bl.a. utbildade i Strategic Visioning och Graphic Facilitation av Grove Consultants i San Francisco. Genom åren har vi hjälpt olika utvecklingsprojekt och företag och organisationer att ta fram inspirerande visioner, hållbara strategier och tydliga mål.

Kunder i urval

 • Entreprenörcenter
 • Globalportalen
 • Högskoleverket
 • IBC Euroforum
 • If
 • JM
 • Jämtlands Läns Landsting
 • Konsumentverket
 • Kulturaffischering.se
 • Länsförsäkringar
 • Minpension.se
 • Nordiska Museet
 • Nutek
 • Post- och telestyrelsen
 • Praktikertjänst
 • SACO
 • SEB
 • Svensk Filmindustri
 • Skatteverket
 • Skolverket
 • Språkkonsulterna
 • SSAB
 • Stockholms läns landsting
 • Stockholms universitet
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Ingenjörer
 • Swedbank
 • Tasteline
 • Telia Sonera
 • Vattenfall
 • Västerås stad
 • Västra Götalandsregionen

Våra samarbetspartners

Vid behov arbetar vi tillsammans med kunniga personer i vårt nätverk.

 • Om ett stort projekt behöver många skribenter arbetar vi ofta tillsammans med Språkkonsulterna.
 • Vill vi ha en kreativ copywriter eller en bildredaktör slår vi gärna en signal till Ink Republic.
 • Vi har även ett nära samarbete med undersökningsföretaget Web Service Award där vi bland annat modererar och analyserar fokusgrupper.