Våra tjänster

Falkner Kommunikation erbjuder konsulttjänster inom kommunikation. Med snart 20 års erfarenhet vet vi vad som krävs för att skapa effektiva och användarvänliga kommunikationslösningar.

Hyr en konsult

Vi är erfarna konsulter inom kommunikation. Ta hjälp av oss när du behöver täcka upp för befintlig personal, vid tillfälliga arbetstoppar eller när du behöver få in specialistkompetens.
> Hyr en konsult

Visioner och strategier

Vi hjälper dig att ta fram en inspirerande vision och formulera hållbara strategier och tydliga mål. Vi har mångårig erfarenhet av processledning och kreativ tjänsteutveckling och ger dig en kreativ knuff i rätt riktning.
> Visioner och strategier

Fokusgrupper och djupintervjuer

Vi är erfarna användarspecialister och har mångårig erfarenhet av att leda fokusgrupper och genomföra djupintervjuer. Vi hjälper dig att lära känna dina kunder på djupet och förstå deras beteende. 
> Fokusgrupper och djupintervjuer