Fokusgrupper och djupintervjuer

Om du inte lyssnar på dina mottagare kan du aldrig veta om budskapet nått fram. Fokusgrupper och djupintervjuer är effektiva metoder för att lära känna dina kunder på djupet och förstå deras beteende. Vi är erfarna användarspecialister och har mångårig erfarenhet av att leda fokusgrupper och genomföra djupintervjuer. 

Vi har också ett nära samarbete med undersökningsföretaget Web Service Award

Fokusgrupper

Fokusgrupper ger en djup inblick i vad dina målgrupper egentligen tycker och tänker. Ett ovärderligt verktyg när du utvecklar nya tjänster och särskilt användbara för att stämma av skisser och prototyper. På så sätt kan du prioritera dina resurser där de gör som mest nytta.

Djupintervjuer

Djupintervjuer ger en ingående information om hur din målgrupp uppfattar dig och dina tjänster. Djupintervjuer är särskilt användbara i ett tidigt skede av ett utvecklingsarbete när man behöver lära känna målgruppen bättre för att förstå deras förväntningar och behov.