Hyr en konsult

Vi är erfarna konsulter inom kommunikation som snabbt kan sätta sig in i olika delar av ett projekt eller befintlig verksamhet. Ta hjälp av oss när du behöver täcka upp för befintlig personal, vid tillfälliga arbetstoppar eller när du behöver få in specialistkompetens.

Innehållsproduktion

När du måste
få jobbet gjort

Vi har gedigen språklig utbildning och mångårig erfarenhet av redaktionsarbete samt informations- och marknadsfrågor. Hyr in oss som:

 • Kommunikatör
 • Marknadskommunikatör
 • Webbredaktör
 • Skribent
 • Copywriter
 • Språkvårdare

Produktionsledning

När du behöver någon
som leder arbetet

Vi är erfarna projektledare, teamledare och chefer som vet vad som krävs för att leda arbetet på rätt sätt.
Hyr in oss som:

 • Webbansvarig
 • Redaktionschef
 • Projektledare
 • Marknadsansvarig
 • Teamledare
 • Skribentcoach

Affärsutveckling

När du vill bryta
ny mark

Vi är erfarna tjänsteutvecklare med tonvikt på visions-, strategi- och utvecklingsarbete inom digitala medier. Hyr in oss som:

 • Affärsutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Tjänsteutvecklare
 • Kravanalytiker
 • Processledare
 • Projektledare