Planera

En inspirerande vision, ett tydligt syfte, mätbara mål och en väldefinierad målgrupp gör att alla i ditt kommunikationsprojekt går åt samma håll och ger en tydlig riktning att hålla sig till.

Vi har mångårig erfarenhet av processledning och kreativ tjänsteutveckling. Kontakta oss så tar vi gemensamt reda på hur vi på bästa sätt ger ditt projekt en kreativ knuff i rätt riktning.

Låt dig inspireras! Läs mer om konsten att formulera en vision.

Utveckla en vision

Strategic Visioning är en annorlunda och inspirerande metodik för att utveckla inspirerande visioner, hållbara strategier, tydliga mål och konkreta handlingsplaner. Metodiken maximerar effekten av en grupps kreativitet, delaktighet och förståelse med grafiska hjälpmedel som stöd. Strategic Visioning tar ett helhetsgrepp på hela planeringsprocessen.

Kreativ idéutveckling

Ta fram nya tjänster

Att utveckla helt nya tjänster handlar om kreativ problemlösning, att utifrån en väldefinerad frågeställning ta fram nya tjänster som löser problemet. Ett effektivt sätt är att designa en kreativ process där olika personer med olika kompetenser samspelar. På så sätt kan man på kortare tid uppnå ett kreativt och bättre resultat genom att helt enkelt utveckla idéerna tillsammans.

Persona

Hitta din målgrupp

Personas är ett effektivt sätt att arbeta med tydliga målgrupper i ditt kommunikationsprojekt. Genom att utgå från insamlade data och djupintervjuer med faktiska användare tar vi fram personas som sedan används i utvecklingsarbetet. En persona är en fiktiv men samtidigt den mest relevanta användaren du kan ha för ögonen när du skriver och utvecklar olika tjänster.