Visions- och strategidag

Under en dag visualiserar vi er vision, era strategier och era mål med hjälp av metoden Strategic Visioning – ett kraftfullt verktyg för att maximera effekten av en grupps kreativitet, delaktighet och förståelse med grafiska hjälpmedel som stöd. Metoden har utvecklats av Grove Consultants i San Francisco och använts under 30 år för att skapa förståelse för en omvärld eller marknad som förändras allt snabbare och som hela tiden blir allt mer komplex.

Vi leder övningarna under en inspirerande dag och dokumenterar resultatet efteråt. Självklart anpassar vi upplägget efter era önskemål och behov. 

Framtiden

Utan att veta vart du är på väg och varför kommer du aldrig att bli framgångsrik. Vi formulerar dina utmaningar och din vision. Vi tittar på dina framgångsstrategier, dina värderingar och kritiska framgångsfaktorer.

Nuläget

Vi skapar insikter om ditt företag genom att studera din omvärld. Vilka omvärldsfaktorer ska du vara lyhörd för? Vilka är dina styrkor, svagheter och konkurrenter? Vilka trender och vilken teknisk utveckling har påverkan på vad ert företag gör? Hur ser kunderna på vad ni erbjuder och vilka är deras behov och krav?

Konkreta handlingsplaner

”Utan en tydlig handlingsplan är visionen blott en hallucination”. Vi tar fram tydliga och mätbara mål och konkreta handlingsplaner med aktiviteter som svarar mot de uppställda målen. Vilka beroenden finns och hur ska organisationen och tidsplanen se ut? VEM ska göra VAD NÄR?

Ja! Kontakta mig för att diskutera hur en visions- och strategidag skulle kunna se ut!