Kreativ idéutveckling

Att utveckla helt nya tjänster handlar om kreativ problemlösning, att utifrån en väldefinerad frågeställning ta fram nya tjänster som löser problemet. Ett effektivt sätt är att designa en kreativ process där olika personer med olika kompetenser samspelar. På så sätt kan man på kortare tid uppnå ett kreativt och bättre resultat genom att helt enkelt utveckla idéerna tillsammans.

Här är några exempel på olika metoder som vi gärna använder för att ta fram och utveckla nya idéer. Vilken metod som är allra bäst för dig beror förstås på dina förutsättningar och ditt behov.  

Disney-modellen

Disney-modellen är mer än bara en kreativ metod. Det är egentligen ett synsätt på hela idéutvecklingen. Modellen är uppbyggd i tre faser – idéutveckling, realisering och prioritering. I den första fasen arbetar vi i drömrummet där allt är tillåtet och det inte finns några begränsningar. Att tillåta sig själv att inte tänka kritiskt till en börjar skapar en frihet som gör det möjligt att hitta helt nya lösningar.

Cafémetoden

Cafémetoden är ett kreativt verktyg som passar för stora grupper. Deltagarna delas in i mindre grupper som går runt mellan olika bord med olika teman. De bygger vidare och inspireras av varandras idéer. Cafémetoden är särskilt användbar vid projektuppstarter eller kick-offer för att skapa delaktighet men också att fånga upp tankar och idéer från alla medarbetare.

Sämst idé vinner

Ofta kan det vara svårt att hålla energin uppe. Man kan lätt bli låst av prestationskravet att komma med nya spännande idéer. Då kan det vara befriande att vända på begreppen och istället ägna sig åt att hitta så dåliga idéer som möjligt. När övningen sedan vänds och vi letar efter motsatserna till de sämsta idéerna så hittar vi guldkornen istället.