Strategic visioning

Strategic Visioning är ett kraftfullt verktyg för att maximera effekten av en grupps kreativitet, delaktighet och förståelse med grafiska hjälpmedel som stöd. Metoden har utvecklats av Grove Consultants i San Francisco och använts under 30 år för att skapa förståelse för en omvärld eller marknad som förändras allt snabbare och som hela tiden blir allt mer komplex.

Strategic Visioning är en stegvis process för att visualisera vision, strategier och mål, belysa verksamhetens syfte och riktning och formulera genomförbara handlingsplaner.

Din historia

Vika är dina förutsättningar? Vad var det som tog dig dit du är idag? Att stanna upp ett slag och reflektera över vad som hänt tidigare är en bra grund för att skapa medvetenhet om vad vi ska bygga vidare på. För tillfälligt sammansatta grupper, till exempel nya projekt, eller en organisation i förändring med många nyanställda är dessa tekniker ett utmärkt sätt att skapa delaktighet och engagemang.

Nuläget

Vi skapar insikt och idéer om ditt företag genom att studera din omvärld. Vilka omvärldsfaktorer ska du vara lyhörd för? Vilka är dina styrkor, svagheter och konkurrenter? Vilka trender och vilken teknisk utveckling har påverkan på vad ert företag gör? Hur ser kunderna på vad ni erbjuder och vilka är deras behov och krav?

Framtiden

Utan att veta vart du är på väg och varför kommer du aldrig att bli framgångsrik. Vi formulerar dina utmaningar och din vision. Vi tittar på dina framgångsstrategier, dina värderingar och kritiska framgångsfaktorer.

Konkreta handlingsplaner

”Utan en tydlig handlingsplan är visionen blott en hallucination”. Vi tar fram tydliga och mätbara mål och konkreta handlingsplaner med aktiviteter som svarar mot de uppställda målen. Vilka beroenden finns och hur ska organisationen och tidsplanen se ut? VEM ska göra VAD NÄR?