Producera

Innehållsproduktion handlar om att sätta den övergripande strukturen, ta fram själva innehållet och säkerställa en hållbar förvaltningsprocess. Vi är språkkonsulter i svenska med 20 års erfarenhet av att ta fram innehåll för främst digitala medier. I större kommunikationsprojekt intar vi ofta rollen som projektledare, kravställare eller produktionsledare.

Vid behov arbetar vi tillsammans med kunniga personer i vårt nätverk. Om ett stort projekt behöver många skribenter arbetar vi ofta tillsammans med Språkkonsulterna. Vill vi ha en kreativ copywriter eller en bildredaktör slår vi gärna en signal till Ink Republic.

Sätta strukturen

När vi sätter strukturen i digitala medier utgår vi alltid från målet att den ska vara logisk och användarvänlig  – både utifrån organisationens syfte och mottagarnas förväntningar. Här ingår också arbetet med att göra ett informationsurval utifrån målgruppen.

Ta fram innehåll

Mottagaranpassningen går som en röd tråd i arbetet med att ta fram innehåll. Vi gör texterna tydliga och begripliga, samtidigt som de anpassas till det valda mediet. I digitala medier handlar det till exempel om att ta hänsyn till responsiv design och sökmotoroptimering.

Coacha redaktörer

I större organisationer med egna redaktörer arbetar vi med utbildning och coachning. Det kan exempelvis handla om att ta fram skrivriktlinjer  – eller att ta fram en hållbar process för produktion, publicering och förvaltning av innehållet även efter projektets slut.