Språklig identitet

Hur låter ditt företag? kommunicerar dina medarbetare företagets värdegrund och varumärke? Vilka ord väljer de och vilket tonläge använder de? Språket är avgörande för vilket intryck ditt företag gör på omvärlden. En språklig profil kompletterar den grafiska profilen så att språket i företagets skrivna och muntliga kommunikation speglar värdegrunden  i kommunikationspolicyn. Dina medarbetare kan kommunicera på många olika sätt och det finns många skäl att styra språket och rösten i en samlad språklig profil: