Utvärdera

Om du inte lyssnar på dina mottagare kan du aldrig veta om budskapet nått fram. Vi är erfarna användarspecialister och har mångårig erfarenhet av att leda fokusgrupper, genomföra djupintervjuer och olika former av användaranalyser.

Vi har även ett nära samarbete med undersökningsföretaget Web Service Award där vi bland annat modererar och analyserar fokusgrupper.

Fokusgrupper

Fokusgrupper ger en djup inblick i vad dina målgrupper egentligen tycker och tänker. Ett ovärderligt verktyg när du utvecklar nya tjänster och särskilt användbara för att stämma av skisser och prototyper. På så sätt kan du prioritera dina resurser där de gör som mest nytta.

Djupintervjuer

Djupintervjuer ger en ingående information om hur din målgrupp uppfattar dig och dina tjänster. Djupintervjuer är särskilt användbara i ett tidigt skede av ett utvecklingsarbete när man behöver lära känna målgruppen bättre för att förstå deras förväntningar och behov.

Analysera statistiken

Besöksstatistik, enkäter och andra former av återkommande användarundersökningar är grunden för att ha koll på vad dina mottagare tycker. Men det är viktigt att inte stanna vid siffrorna. Utmaningen är att bryta ner statistiken i konkreta åtgärder för att vässa kommunikationen ytterligare.